Platba trvalým příkazem

K úhradě stravného lze zřídit trvalý příkaz z účtu ve výši:

MŠ 3-6 let:

Přesnídávka: 180 Kč
Přesnídávka+Oběd: 610 Kč
Přesnídávka+Oběd+Odpolední svačina: 760 Kč

MŠ 7 let:

Přesnídávka: 190 Kč
Přesnídávka+Oběd: 670 Kč
Přesnídávka+Oběd+Odpolední svačina: 820 Kč

Základní škola:

7-10 let: 500 Kč
11-14 let: 530 Kč
15-18 let: 570 Kč

 

Zaměstnanci ZŠ: 440 Kč
Cizí strávník: 1280 Kč

 

Číslo účtu ZŠ: 35-1163800349/0800
Variabilní symbol: evidenční číslo strávníka

Stravné se hradí od 1. dne v měsíci do 25. dne v měsíci na následující měsíc.