Objednávání přes internet

Školní jídelna zavedla nový moderní systém přihlašování a odhlašování stravy přes Internet.

Co to znamená pro strávníky

 • přihlašovat a odhlašovat stravu po celých 24 hodin denně
 • můžete použít libovolný počítač připojený k Internetu
 • můžete využít dalších doplňkových služeb jako:
 • a) zaslání potvrzení Vaší objednávky
 • b) zaslání zprávy o nevyzvednuté stravě - tím Vám připomeneme, že jste si zapomněli stravu odhlásit, nebo že Vaše dítě na objednané jídlo nechodí
 • c) zaslání měsíčního přehledu odebrané stravy

Jedinou nutnou podmínkou je přístup na Internet.

Postup zřízení služby

 • zajděte do kanceláře Školní jídelny
 • obdržíte číslo zařízení, to je číslo Školní jídelny Kopidlno
 • zvolíte jméno uživatele
 • zvolíte heslo
 • sdělíte svou e-mailovou adresu

Zvolené heslo zásadně nikomu neprozrazujte. Každý strávník si nese svoji zodpovědnost za své přihlášky a odhlášky.

V kanceláři školní jídelny Vám budou zároveň sděleny informace o postupu provedení přihlášek a odhlášek přes Internet.

Adresa pro objednání stravy

Kdykoliv, když si nebudete vědět rady, můžete také zvolit volbu NÁPOVĚDA.