Ceny stravného

Poplatky za stravné od 1.2.2013

Mateřská škola:

3-6 let 7-10 let
Přesnídávka: 8 Kč 9 Kč
Oběd: 21 Kč 23 Kč
Odpolední svačina: 7 Kč 7 Kč

Základní škola:

7-10 let 11-14 let 15 a více let
Oběd: 23 Kč 25 Kč 27 Kč

Závodní stravování:

Oběd učitelé + zaměstnanci 20 Kč

Poplatky za stravné jsou stanoveny dle finančních limitů vyhlášky 107/2005 o školním stravování - příloha č. 2.

Cizí strávník:

Oběd: 60 Kč