Ceny stravného

Poplatky za stravné od 1.11.2020

Mateřská škola:

3-6 let 7-10 let
Přesnídávka: 8 Kč 9 Kč
Oběd: 25 Kč 27 Kč
Odpolední svačina: 7 Kč 7 Kč

Základní škola:

7-10 let 11-14 let 15 a více let
Oběd: 27 Kč 29 Kč 31 Kč

Závodní stravování:

Oběd učitelé + zaměstnanci 20 Kč

Poplatky za stravné jsou stanoveny dle finančních limitů vyhlášky 107/2005 o školním stravování - příloha č. 2.

Cizí strávník:

Oběd: 75 Kč