O nás

alt

Školní jídelna je součástí ZŠ a MŠ Kopidlno. Kuchyň a její technické zařízení prošly v roce 2006 generální rekonstrukcí včetně přístavby nové jídelny. Tuto rozsáhlou a náročnou přestavbu provedla firma BAK a.s. ve velmi krátkém časovém horizontu a dobré kvalitě. Finanční krytí celé akce bylo zajištěno z dotačních fondů státu a z rozpočtu Městského úřadu Kopidlno. Kuchyň je vybavena špičkovým gastro zařízením a dalším různým vybavením odpovídajícím evropským normám a standardům.

alt

Jídelna připravuje denně 370 – 400 obědů. Stravují se zde i takzvaní cizí strávníci, ať již to jsou důchodci, či ostatní obyvatelé města. Pro MŠ se zde připravuje zhruba 100 svačinek denně.

Zaměstnanci ŠJ se neustále snaží zkvalitňovat svoji práci a služby, ať je to zavedením dvou druhů jídel nebo snahou o zlepšení kvality poskytovaných služeb.