Zaměstnanci

Vedoucí jídelny:

Smutná Petra

Kuchařky:

Macková Jitka
Malá Ludmila
Kůřilová Jana
Šimůnková Helena