Zaměstnanci

Vedoucí jídelny:

Smutná Petra

Kuchařky:

Macková Jitka
Malá Ludmila
Košťáková Naděžda
Šimůnková Helena